fbpx

Ceník a provozní řád

Úvod Ceník

Ceník

1 hodina – 500 Kč (jeden deck až pro 5 osob)
5 hodin – 2 000 Kč (jeden deck až pro 5 osob) 
10 hodin – 3 000 Kč (jeden deck až pro 5 osob)

Jeden deck je až pro 5 osob. To znamená, že se hráči střídají a zatímco jeden hraje, ostatní sledují jeho hru na velké obrazovce z pohodlí pohovky.

Provozní řád HOLODECKU

 1. Vstup do herny je povolen osobám starším 15 let. Vstup mladších 15 let je povolen pouze s jejich zákonným zástupcem.
 2. Vstupem do herny se návštěvník zavazuje dodržovat provozní řád.
 3. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.
 4. Návštěvník, který nedodrží provozní řád herny, nebo svým chováním ohrozí ostatní návštěvníky či vybavení herny, bude personálem herny vykázán bez náhrady zaplaceného herního času.
 5. Každý hráč se musí před vstupem do herny prokázat průkazem totožnosti.
 6. Do herní zóny je vstup povolen pouze bez obuvi.
 7. V prostorách herny platí přísný zákaz kouření.
 8. Do prostor herny platí zákaz vstupu zvířat. 
 9. Zákaz konzumace vlastních potravin a nápojů.
 10. Kapacita jednoho decku je maximálně 5 osob.
 11. Z důvodu bezpečnosti je prostor herny monitorován kamerovým systémem. Vstupem do herny návštěvník souhlasí s pořízením záznamu své osoby.
 12. Hráči odpovídají za škody na zařízení či majetku herny, které způsobí během svého pobytu. Nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit plnou způsobenou škodu na zařízení či majetku herny.
 13. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník herny. V případě poškození či krádeže nepřebírá provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu.